شیرینی‌ و کیک‌های تازه در محل شما

تهیه شده از مواد تازه توسط ماهرترین شیرینی پزان

شیرینی تر

Cookie

اکلر شکلاتی

۴۵,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

اکلر کارامل

۴۵,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

تیتابی تمشک

۴۵,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

تیتابی شکلاتی

۴۵,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

تیتابی نسکافه

۴۵,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

خامه‌ای پرتقالی

۴۵,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

خامه‌ای شکلاتی

۴۵,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

خامه‌ای قارچی نسکافه‌ای

۴۵,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

کیک‌ها

cake-icon2

شیرینی خشک

Cookie

اسکار گردویی

۶۰,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

بال دی بال مارمالاد سیب

۶۰,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

برشتوک

۶۰,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

بیسکویت با مغزی شکلات

۶۰,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

بیسکویت شکری

۶۰,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

بیسکویت شکری شکلاتی

۶۰,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

پای سیب دارچین

۶۰,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم

شیرینی صدفی با مغز نوتلا

۶۰,۰۰۰ تومان/هر کیلوگرم